Musicology B

30 credits

Reading list, Bachelor's level, 5MU032

Musikvetenskap B

Uppsats

Fördjupningskurs i musikhistoria

Delkursen börjar först den andra halvan av terminen. Litteraturen består artiklar som man får tillgång till vid kursstart.

Verkstudier

Litteraturen utgörs av olika artiklar i Grove Music Online, som meddelas vid kursstart.

Världsmusik

Kompletterande litteratur meddelas vid kursstart.

* Compulsory

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin