Clinical Medicine 1

30 credits

Reading list, Bachelor's level, 3ME106

A revised version of the reading list is available.

Main group 1

  • Hård af Segerstad, Caroline; Järhult, Susann J., Akutsjukvård från Ö till Ä, Upplaga 1, Lund, Studentlitteratur, [2017]
  • Strömberg, Johan, Akutsjukvård, 1. uppl., Stockholm, Sanoma utbildning, 2012
  • Lind, Lars; Olsson, Thomas; Säfwenberg, Urban, Akutmedicin, 3., [uppdaterade och kompletterade] uppl., Stockholm, Liber, 2009
  • Lindahl, Sten; Winsö, Ola; Åkeson, Jonas, Anestesi, 3. [omarb.] uppl., Stockholm, Liber, 2016
  • Lindgren, Stefan et al., Medicin, Andra upplagan, Lund, Studentlitteratur, [2017]
  • Dahlström, Ulf; Kechagias, Stergios; Stenke, Leif, Internmedicin, Sjätte upplagan, Stockholm, Liber, 2018
  • Hamberger, Bertil; Haglund, Ulf, Kirurgi, Nionde upplagan, reviderad, Stockholm, Liber, 2017
  • Ljungqvist, Olle et al., Kirurgi, Femte upplagan, Lund, Studentlitteratur, [2021]

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin