Utbildning vid historisk-filosofiska fakulteten

Studera utomlands

När du deltar i ett studentutbyte studerar du under en viss period (vanligtvis en termin eller ett läsår) vid ett utländskt universitet. Det finns möjlighet att tillgodoräkna sig studierna vilket innebär att utbytesstudierna kan bli en del av din utbildning.

Studera utomlands – Historiska institutionen administrerar utbytesavtal för hela fakulteten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin