Kontakt historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten bedriver undervisning och forskning inom ett brett fält av filosofiska, historiska, antropologiska och estetiska ämnen, samt inom speldesign.

Dekan: Erik Lindberg

Prodekaner: Torbjörn Gustafsson Chorell och Paula Henrikson

E-post: histfil@histfilfak.uu.se

Institutioner och kontaktuppgifter historisk-filosofiska fakulteten

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin