Om historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten är internationellt framstående inom humaniora och bedriver undervisning och forskning inom ett brett fält av filosofiska, historiska, antropologiska och estetiska ämnen, samt inom speldesign.

Grundutbildningen omfattar både fristående kurser och program på grundnivå såväl som på avancerad nivå. De fristående kurserna utgör omkring 40 procent av utbildningsutbudet.

Inom fakulteten bedrivs forskning av hög internationell klass, som inom vissa områden är världsledande.

Institutioner och enheter vid historisk-filosofiska fakulteten

Korta fakta

  • Antal helårsstudenter (grund och avancerad nivå): 2 900
  • Omsättning utbildning: 177 mnkr
  • Omsättning forskning: 308 mnkr
  • 16 sökbara utbildningsprogram på grundnivå
  • 24 sökbara utbildningsprogram på avancerad nivå
  • 290 kurser (läsår 2023/2024)

(Siffrorna gäller 2022 där inget annat framgår.)

Behåll kontakten

Genom att vara medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet.

Följ gärna Uppsala universitets alumnverksamhet på LinkedIn för att fortsätta nätverka med oss och andra alumner vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Alumnföreningar inom humaniora och samhällsvetenskap

Jobba hos oss

Inom fakulteten bedrivs forskning av hög internationell klass, inom vissa områden världsledande. Vill du bli kollega med de främsta experterna? Vi är alltid öppna för att ta emot nya, framstående kollegor.

Jobba hos oss

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin