Projekt

Forskningsprojekten i SOLVE är uppdelade i sju sammanvävda "teman", med fokus på olika aspekter av utbyggnaden av solel i det svenska energisystemet. Från avancerade teknik och system-aspekter till solenergi i kombination med jordbruksmark, energilagring med mera. Forskningsprojekten genomförs främst av doktorander med handledare och mentorer från konsortiet. Vi driver även kortare projekt med masterstudenter och seniora forskare. Detaljerad information om våra forskningsteman finns på engelska delen av webben.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin