Samverkan

Samverkan inom SOLVE har två syften:
1) att sprida vår forskning till intressenter och allmänheten,
2) att skapa diskussioner som stimulerar ny forskningsverksamhet.

Målgrupper

Våra främsta målgrupper är företag som är involverade i solelprojekt, samt forskare, lärare och studenter. Vi vill också ge en oberoende röst från forskningsvärlden gentemot allmänhet, media och politiker i frågor som rör solel i det svenska energisystemet.

Kommunikationshub

Vår kommunicationgrupp består av Uppsala universitet och branschorganisationerna Energiforsk och Svensk Solenergi, samt STUNS Energi och Energikontoren Sverige.

 

Marie Kofod-Hansen

Marie Kofod-Hansen

Anna Werner

Anna Werner

Hans Nyhlen

Marie Kofod-Hansen

Linn Andersson

Marie Kofod-Hansen

Ilknur Bayrak Pehlivan

Marie Kofod-Hansen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin