Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM) är en unik, longitudinell, epidemiologisk studie baserad på alla män, födda mellan 1920 och 1924 och bosatta i Uppsala län.

ULSAM startade som en hälsoundersökning, inriktad på att identifiera metabola riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Alla 50-åriga män som bodde i Uppsala 1970 var inbjudna. Av dessa deltog 82% (2322 män) i undersökningen. Männen undersöktes därefter på nytt vid 60, 70, 77, 82, 88 och 93 års ålder.

ULSAM är inriktat på flera områden med ett brett spektrum av fenotyper insamlade. Dessa områden inkluderar glukos- och insulinmetabolism, blodtryck, antropometri, lipider och fettsyrasammansättning, kost, kognitiv funktion, socioekonomiska faktorer, ärftlighet, sjukdomshistoria och vanliga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. I den senaste undersökningen fokuserar vi särskilt på de faktorer som leder till ett hälsosamt åldrande. Kognitiv statusundersökning utfördes vid 70, 77, 82, 88 och 93 års ålder och inkluderar flera kognitiva tester. Senaste bedömningen av demensdiagnoser gjordes 2022.

Studiens longitudinella design bidrar till insamling av samma (eller liknande) fenotyper vid flera tidpunkter. Förlusten av uppföljningsslutpunkter är mycket låg på grund av matchning med Socialstyrelsens patientregistret.

Ett mycket viktigt forskningsområde inom ULSAM är analys av genetiska faktorer som påverkar folksjukdomar. Vi har DNA-prover från mer än 1200 män. Med hjälp av modern genotypningsteknik har dessa prover analyserats för över 2,5 miljoner SNPs.

Ett stort antal forskare använder ULSAM-data i sina studier. ULSAM är också involverat i flera internationella samarbeten. Över 400 artiklar har publicerats från ULSAM-starten 1970 och minst 40 doktorsavhandlingar har använt data som samlats in i vår studie.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin