Kontakt

E-post: museum@gustavianum.uu.se
Telefonnummer: 018-471 75 71

Bokning

E-post: bokning@gustavianum.uu.se
Var vänlig observera! All kontakt sker via e-post.

Museibutiken

E-post: universitetsbutiken@uu.se

Historiska samlingar

E-post: Historiccollections@gustavianum.uu.se
Telefon: 018-471 21 00

Konstsamlingen

E-post: artcollections@gustavianum.uu.se
Telefon: 018-471 18 30

Myntkabinett

E-post: coincabinet@gustavianum.uu.se
Telefon: 018-471 17 22

Anställda och övriga verksamma

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin