Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, förvaltar universitetets magnifika samlingar av arkeologiska föremål, konst, mynt, vetenskapshistoria och mycket annat. Vårt uppdrag består av tre olika delar. Vår museibyggnad, Gustavianum, som tillfälligt är stängt för renovering, är en viktig plats för universitetets samverkan med det omgivande samhället – våra utställningar och program tar sin utgångspunkt i våra samlingar och i forskning som bedrivs vid Uppsala universitet. Våra samlingar är öppna för undervisning och forskning vid universitet och högskolor, inte bara från Sverige utan också från andra länder. Dessutom har vi uppdraget att vara en resurs för Uppsalastudenternas karriär- och kompetensutveckling, genom våra praktikprogram kopplade till samlingsmagasinen och genom att rekrytera studenter från alla vetenskapsområden till arbete i museet.

Porträtt av museichef Mikael Ahlund

Mikael Ahlund, Museichef

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin