Bilder

Gustavianum förfogar över stora samlingar och arbetar kontinuerligt för att tillgängliggöra bilder på föremål. Detta är ett pågående arbete vilket innebär att det finns bilder som ännu inte är publicerade, men som kan beställas. Det är också möjligt för Gustavianum att ta nya fotografier om bilder saknas idag.

Alvin

Alvin är en plattform för tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial. I Alvin finns en del av Gustavianums samlingar publicerade och är sökbara. Där kan du hitta nedladdningsbara bilder som fritt får användas för såväl vetenskapliga som kommersiella ändamål.

Besök Alvin

Pressbilder på Uppsala universitets hemsida

Pressbilder av byggnader, utvalda föremål eller verksamhet finns för fri nedladdning för journalistiskt syfte i artiklar som rör Uppsala universitet finns för fri nedladdning på Uppsala universitets hemsida.

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum ska alltid nämnas vid publicering samt även fotografens namn då den uppgiften finns tillgänglig. Publicerade bilder får beskäras men inte manipuleras.

Uppsala universitets bildbank tillgänglig för anställda vid Uppsala universitet

Alla bilder som ligger i universitetets bildbank är fria att användas så länge Uppsala universitet är avsändare för produkten där bilden används. Logga in med ditt användarID@user.uu.se och lösenord

Bildbeställningar

För beställningar av bilder som inte finns tillgängliga för fri nedladdning kontakta respektive samlingsmagasin.

För bilder från de historiska samlingarna (arkeologi, vetenskapshistoria, egyptologi): Historiccollections@gustavianum.uu.se

För bilder från konstsamlingarna (måleri, teckningar, skulpturer, konstskåpet etc): artcollections@gustavianum.uu.se

För bilder från myntkabinettet (mynt, medaljonger, sedlar, etc.): coincabinet@gustavianum.uu.se

För övriga bilder kontakta oss via: museum@gustavianum.uu.se

Följande priser gäller vid beställning:

  • Existerande bilder: 500 kr exkl. moms per bild
  • Nyfotograferingar: 2 000 kr exkl. moms per bild

Vid beställning av bilder behöver Gustavianum följande uppgifter för fakturering:

  • Namn person/företag
  • Personnummer/org.nr
  • Fakturaadress och ev. ref.


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin