Policys och riktlinjer

Gustavianum är en del av Uppsala universitet och följer de allmänna mål och riktlinjer som gäller för hela myndigheten. Det gäller verksamhetens mål och strategier, miljöarbete, arbetsgivarfrågor och så vidare. Dessa finns publicerade i mål och strategier för Uppsala universitet.

Utöver de allmänna riktlinjerna arbetar Gustavianum också efter ett antal särskilda policys och riktlinjer, som handlar om hur vi hanterar våra föremål. Nedan finns alla policyer länkade.

Accessionspolicy för myntsamlingen

Accessionspolicy för konstsamlingen

Accessionspolicy för de historiska samlingarna. Riktlinjerna är under utarbetning, men tills vidare följer vi Universeums riktlinjer (pdf).

Fotopolicy

Riktlinjer för hantering av mänskliga kvarlevor vid Uppsala universitets museer

Riktlinjer för digitalisering av samlingarna

Gustavianum följer ICOMs etiska regler (pdf) och utför inte värderingar av föremål. Vi gör inga bedömningar av föremåls äkthet och utfärdar inga äkthetsintyg.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin