Besök oss

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, förvaltar universitetets historiska samlingar, konstsamling och myntkabinett. Samlingarna är tillgängliga för forskare och studenter i olika studiesalar. Museibyggnaden Gustavianum är stängd för renovering fram till sommaren 2024 därefter öppnar den för allmänheten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin