Besök oss

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, förvaltar universitetets historiska samlingar, konstsamling och myntkabinett. Samlingarna är tillgängliga för forskare och studenter i olika studiesalar. Museibyggnaden Gustavianum öppnar den 24 juni 2024.

Gustavianums kupol i kvällsljus.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin