Studentföreningen Fjölnir

Vi är en förening till för alla studenter som läser eller har läst vid institutionen, och vår främsta uppgift är att föra samman alla studenter, oavsett vilket av ämnena arkeologi, antiken, egyptologi, global miljöhistoria eller osteologi man läser (och nivå). Detta gör vi genom att arrangera olika aktiviteter under terminernas gång.

Fjölnir på Instagram: @fjolniruppsala

Fjölnir på Facebook

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin