Om institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap besitter unika styrkor och möjligheter. Vår forskning omfattar farmaci, medicin, teknik och naturvetenskap och drar nytta av den mångsidiga expertisen hos våra forskargrupper. De olika forskargrupperna deltar i vetenskapliga diskussioner och samarbeten för att tillhandahålla den kritiska massan som är nödvändig för att driva vetenskapens gränser framåt. Vår vision är att forskning måste vara nyfikenhetsdriven och forskarinitierad. Den välvilliga forskningsatmosfären på vår institution främjar en samarbetsvänlig miljö som vi tror är nyckeln till framgång. Vi prioriterar att upprätthålla en stark koppling mellan undervisning och forskning för att säkerställa en forskningsanknuten undervisning. Att engagera sig med samhället är en annan viktig uppgift, och vår institution är framgångsrik i att patentera uppfinningar och starta spin-off företag, liksom populärvetenskapliga bidrag.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin