Samverkan vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Samverkan för förbättrad utveckling och användning av läkemedel

Institutionens forskargrupper har omfattande kontakter med universitet, läkemedelsindustri, apotek och hälso- och sjukvård och nationella och internationella samarbetsprojekt är en viktig del av institutionens forskningsverksamhet. Samarbetet syftar till en förbättrad läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning och utgör en integrerad del av institutionens forskning. Vi strävar ständigt efter att utveckla och fördjupa nationella och internationella kontakter.

Kontakta institutionens forskare eller lärare för mer information. Samarbetsprojekten kan finansieras genom forskningsbidrag eller forskningsuppdrag till institutionen. Vi kan även ge utbildning för dig som arbetar med läkemedel och vill veta mer om läkemedel.

Flera händer sammanslagna

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin