Uppdragsutbildningar

Barn tittar fram bakom böcker med texten never stop learning

Institutionen erbjuder skräddarsydda utbildningar för myndigheter, organisationer och företag. Syftet är att tillgodose kompetensbehovet i arbetsgivarens verksamhet.

Utbildningarna utvecklas i samverkan med beställaren och kan bestå av både kortare utbildningar på två till tre dagar eller längre poänggivande utbildningar. Eftersom många kursdeltagare arbetar parallellt med utbildningarna anpassas studietakten så att man kan kombinera yrkesarbete med studierna.

Kurserna är baserade på aktuell forskning vid institutionen. Kursansvariga och lärare har unika ämneskunskaper och hög pedagogisk kompetens. Förutom institutionens forskare och lärare medverkar externa lärare, med god yrkeskunskap från det aktuella utbildningsområdet. Självfallet samverkar institutionen också med andra universitet vars forskare ofta föreläser på våra utbildningar.


Person som skriver på ett papper

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin