Många kurser för dig som vill veta mer om läkemedelsutveckling och -användning

Farmaceutisk biovetenskap omfattar flera undervisningsämnen, alla med en tydlig läkemedelsinriktning. Kurser ges inom bioinformatik, cellbiologi, farmakognosi, farmakologi, galenisk farmaci, grundläggande farmaceutisk vetenskap och toxikologi.

Här finns grundläggande kurser om hur människokroppen och celler fungerar, hur läkemedel administreras och transporteras i kroppen, hur de verkar på cellnivå och vilka effekter de har samt hur de metaboliseras och utsöndras. Det finns kurser om hur läkemedelsberedningar utformas och tillverkas, läkemedel från naturprodukter och läkemedelstoxicitet. På den avancerade nivån är kurserna specialiserade och mer forsknings- och yrkesinriktade; exempelvis ges kurser om läkemedel vid graviditet, behandling vid beroendesjukdom, riskbedömning och säkerhetsvärdering av läkemedel, läkemedelsformulering, extemporetillverkning av läkemedel, global farmaci samt metodologiska kurser om molekylära receptor- och enzymprocesser och biostatistiska modeller för läkemedelsutveckling.

Institutionen ansvarar för delar av undervisningen inom receptarieprogrammet (tre år, 180 hp) och apotekarprogrammet (fem år, 300 hp). Dessa yrkesinriktade program ger den behörighet som krävs för att ansöka om legitimation för receptarie och apotekare hos Socialstyrelsen.Institutionens lärare undervisar även inom masterprogrammen i läkemedelsanvändning, -modellering, -utveckling, biologiska läkemedel och forensisk vetenskap samt inom civilingenjörsprogrammet i kemiteknik med inriktning mot läkemedel.

Undervisningen är forskningsanknuten och bedrivs vanligen av disputerade lärare med mångårig erfarenhet av forskning och undervisning inom farmaceutisk biovetenskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin