Masterprogram i läkemedelsutveckling

120 hp

Utveckling av nya läkemedel för att bekämpa globala hälsofrågor är en av det moderna samhällets viktigaste utmaningar. Masterprogrammet i läkemedelsutveckling ger dig de verktyg som behövs för att möta denna utmaning. Inom programmet kommer du att studera läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system samt farmaceutisk formulering och klinisk prövningsdesign. Programmet ger dig färdigheter och kunskap som gör skillnad i den moderna sjukvården.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i läkemedelsutveckling är ett internationellt masterprogram som ger dig en fördjupad kunskap om läkemedelsutveckling, från idé till registrerad produkt. Läkemedelsutveckling är en lång och komplicerad process som kräver kompetens inom flera olika områden. Programmet förbereder dig för att arbeta med läkemedelsutveckling i dess olika faser och det är även möjligt att välja valbara kurser utifrån eget intresse.

Programmet ger dig de vetenskapliga färdigheter och kunskaper som krävs för att bedriva en karriär inom läkemedelsindustrin, myndigheter eller den akademiska sektorn. Utbildningen bygger på den breda kompetensen inom farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet och är direkt kopplad till världskända forskargrupper inom läkemedelsutveckling.

Det första året består av obligatoriska kursenheter och täcker ämnen som sträcker sig från träffidentifiering, läkemedelsformulering till design av kliniska prövningar. Under andra året på programmet ges du möjlighet att välja kurser och ett forskningsprojekt utifrån ditt eget intresse, till exempel följande ämnen:

 • läkemedelsutveckling i biologiska system
 • biologiska läkemedel
 • läkemedelsformulering och tillverkning.

Studentprofil

Den typiska studenten på programmet har en bakgrund inom farmaceutisk vetenskap, kemi, biologi eller liknande. Programmet har en tydligt internationell profil med många nationaliteter, både inom och utanför EU, representerade bland studenterna. Programmet ger kunskaper och färdigheter för en fortsatt karriär i läkemedels- och bioteknikindustri (både större och mindre företag), vid myndigheter eller för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Examen

Programmet leder till en farmacie masterexamen (Master of Pharmaceutical Science, 120 credits) med läkemedelsutveckling som huvudområde.

Det första året består av obligatoriska kurser med syfte att ge dig en bred kunskap inom läkemedelsutveckling. Programmet inleds med en ämnesövergripande kurs för att ge en bra bas för alla studenter inför kommande ämnesspecifika kurser. Programmet fortsätter med kurser inom nyckelämnen såsom biologiska läkemedel, biofarmaci, farmakokinetik och kliniska prövningar.

Under det andra året väljer studenten kurser, antingen bland rekommenderade inriktningar, eller fritt bland kurserna. I slutet av programmet gör studenten ett masterprojekt, antingen 30 eller 45 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Läkemedelsutveckling, 7,5 hp
 • Biologiska läkemedel, 7,5 hp
 • Molecular imaging med fokus på PET, 7,5 hp
 • Farmakokinetik, 7,5 hp

Om du har läst motsvarande kurs i din grundutbildning finns alternativa kurser.

Termin 2

 • Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys, 7,5 hp
 • Molekylär biofarmaci, 7,5 hp
 • Klinisk prövningsmetodik, 7,5 hp
 • Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik, 7,5 hp

Termin 3

 • Valbara fördjupningskurser 15 hp och del av masterprojekt 45 hp eller valbara fördjupningskurser 30 hp.

Termin 4

 • Masterprojekt 30 hp eller del av masterprojekt 45 hp.

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands, dels har farmaceutiska fakulteten avtal med flera europeiska universitet via Erasmus, dels finns universitetets utbud av generella avtal. Populära länder för farmaceuter är Australien, Nederländerna, Storbritannien och USA. Som masterstudent är det även möjligt att göra examensarbeten (magister- och masterprojekt) utomlands.

Fakultetens studievägledare hjälper dig gärna att välja kurser.

Undervisningen omfattas av föreläsningar, laborationer, gruppundervisning och självständiga projekt. Programmet ges på engelska.

I de flesta fall ges kurserna på heltid, dagtid i Uppsala. Vissa av de valbara kurserna ges på deltid eller distans. Det finns även några nätbaserade kurser. Det anges i respektive kursplan om kursen har obligatoriska moment. Vissa kurser kan komma att ges parallellt.

Uppsala universitet har ett utmärkt internationellt rykte inom läkemedelsutvecklingsområdet. En master i läkemedelsutveckling ger dig en internationellt gångbar utbildning med fortsatta karriärvägar inom såväl akademisk forskning som myndigheter och läkemedelsindustri. Dessutom kommer det mycket relevanta ämnet att utrusta dig med de färdigheter som behövs för att påverka globala hälsofrågor.

Läkemedelsindustrin behöver ständigt nya och entusiastiska personer med en djupgående kunskap om hela läkemedelsutvecklingsprocessen. Masterprogrammet i läkemedelsutveckling ger dig möjlighet till fördjupade kunskaper kring läkemedelsutveckling samt de färdigheter som fordras för att du ska kunna arbeta med utveckling av nya läkemedel på ett flertal arbetsplatser, såsom:

 • läkemedelsindustri
 • bioteknikföretag
 • myndigheter
 • universitet och högskolor.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin