Masterprogram i läkemedelsutveckling

120 hp

Studieplan, FLU2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
FLU2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 26 maj 2016
Diarienummer
Medfarm2011/1377

Termin 1

och ett av alternativen:

a) Valbara kurser om 22,5 hp.

b) Valbara kurser och magisterprojekt i Läkemedelsutveckling 3FK032, 15 hp

Termin 2

Ett av nedanstående alternativ kan väljas:

a)Valbara kurser,

b) Valbara kurser och magisterprojekt i Läkemedelsutveckling 15 hp (3FK032) eller

c) Magisterprojekt 30 hp (3FK033).

Termin 3

Valbara kurser

Termin 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin