Masterprogram i läkemedelsutveckling

120 hp

Studieplan, FLU2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
FLU2M
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 5 september 2012
Diarienummer
Medfarm2011/1377

Termin 1

Termin 2

Valbara kurser inklusive valfritt magisterprojekt.

Termin 3

Valbara kurser

Termin 4

Masterprojekt

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin