Masterprogram i läkemedelsutveckling

120 hp

Studieplan, FLU2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
FLU2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 14 november 2019
Diarienummer
MEDFARM 2018/1197

Termin 1

Det första året består av obligatoriska kurser med syfte att ge studenten en bred kunskap inom läkemedelsutveckling. För studenter som läst motsvarande kurs i sin grundutbildning finns alternativa kurser.

Termin 2

Termin 3

Under det andra året väljer studenten kurser.

Valbara fördjupningskurser 15 hp och del av masterprojekt 45 hp eller valbara fördjupningskurser 30 hp.

Termin 4

Masterprojekt 30 hp eller del av masterprojekt 45 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin