Klinisk farmakokinetik och farmakodynamik

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FB225

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig förståelse för hur farmakokinetisk och farmakodynamisk information kan användas under klinisk läkemedelsutveckling. Dessutom ger kursen dig kunskap som tillåter dig att bidraga till planering, design och analys av kliniska studier. Allt i ett farmakokinetiskt och farmakodynamiskt perspektiv.

Undervisning och praktisk övning ges i dataanalys, studiedesign, datasimulering av kliniska prövningar samt i muntlig presentation. Undervisningen omfattar också ämnen som sjukdomsprogression, läkemedels effekter på sjukdomsförlopp och farmakodynamiska modeller som beskriver dessa processer. Ett flertal dataprogram för dataanalys, simulering av kliniska prövningar samt resultatpresentation används under kursen.

Huvuddelen av arbetet sker i grupp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin