Molecular imaging med fokus på PET

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FK285

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Molecular imaging (MI) är i grunden ett multidisciplinärt område. För fördjupad förståelse av metoden krävs att kursen belyser samtliga delar av kedjan från fysiken bakom instrumenten, via inmärkning av molekyler, validering av dessa in vitro och in vivo, till att exemplifiera de frågeställningar som bäst besvaras av MI. Kursen behandlar

  • radiokemi för utveckling av spårmolekyler
  • prekliniska metoder för in vitro validering av spårmolekyler
  • preklinisk in vivo imaging med PET- och SPECT-spårmolekyler
  • bildanalys och bildhanteringsverktyg
  • spårmolekylers farmakokinetik
  • kvantifiering och modellering
  • PET som redskap för läkemedelsutveckling samt
  • klinisk användning av PET, till exempel inom neurologi, onkologi, kardiologi, metabola sjukdomar och psykiatri.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin