Molekylär biofarmaci

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FG288

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en fördjupad kunskap i biofarmaceutiska, fysiologiska, biokemiska och cellbiologiska aspekter på läkemedels transport och metabolism i mag-tarmkanalen och i levern. Kursen ger även förbättrade laborativa färdigheter med relevans inom biofarmacin samt utvecklad förmåga till skriftlig vetenskaplig framställning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin