Molekylär biofarmaci

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3FG288

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Senaste upplagan av:Aulton, M.E.:

Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines.

Churchill Livingstone.

Rowland M and Tozer TN, Clinical pharmacokinetics - Concepts and applications, Media, PA, Lea and Febiger

Vetenskaplig litteratur i ämnet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin