Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FF276

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur bioinformatiska verktyg kan användas vid biologisk forskning inom farmakologi, farmaci och läkemedelskemi, relaterat till läkemedel och läkemedelsutveckling. Kursen innehåller introduktion och historik till farmaceutisk bioinformatik, biologiska och kemiska databaser, teori och metoder för analys av experimentella data, design av experiment, beräkning av läkemedelskandidaters egenskaper, proteokemometri, dockning och applikationer inom farmaceutisk bioinformatik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin