Masterprogram i läkemedelsutveckling

120 hp

Studieplan, FLU2M

Kod
FLU2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 12 oktober 2023
Diarienummer
2021/962

Termin 1

Det första året består av obligatoriska kurser med syfte att ge studenten en bred kunskap inom läkemedelsutveckling. För studenter som läst motsvarande kurs i sin grundutbildning finns alternativa kurser.

Termin 2

Termin 3

Under det andra året väljer studenten kurser.

Valbara fördjupningskurser 15 hp och del av masterprojekt 45 hp eller valbara fördjupningskurser 30 hp.

Termin 4

Masterprojekt 30 hp eller del av masterprojekt 45 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin