Institutionen för läkemedelskemi

Information om registrering och studiestart

Programstart och registrering

Institutionen ansvarar för inledande kurs på Masterprogrammet i läkemedelsutveckling och masterprogramemt i läkemedelsmodellering.
Vi ger också ett flertal fristående kurser och andra obligatoriska eller valbara kurser inom flertalet program.

För att behålla din plats på det program/den kurs du är antagen till måste du vara med på upprop alternativt registrera dig i Ladok när det är webbregistrering.
Via länkarna nedan finns information gällande registrering och studiestart.

Reserv

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Viktigt att du håller din e-postadress i Ladok uppdaterad, då det är till den som information skickas. Se till att kolla din e-post regelbundet, även din skräppost. Du behöver inte kontakta oss på institutionen.

Antagen med villkor

Om du är villkorligt antagen kan du inte registrera dig. Du måste så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta kursadministrationen om du vill behålla din plats. Du måste uppvisa din behörighet senast vid kursstart för att kunna bli registrerad.

 

I Studium kan du hitta information om registrering och kursstart, med mera. Se våra kurser nedan. Om du inte hittar din kurs i listan nedan så kan den finnas under Institutionen för farmaceutisk biovetenskap eller Institutionen för farmaci.

 

3FK400 Allmän och organisk farmaceutisk kemi, 11,5 hp

3FK036 Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning, 14,5 hp

3FK407 Analytisk kemi med läkemedelsinriktning 6,5 hp

3FK214 Analytisk kemi i läkemedelsutveckling 15hp, bara VT

3FK280 Avancerad organisk kemi och läkemedelssyntes 15 hp

3FC002 Biofysikalisk kemi med matematik

3FC065 Farmaceutisk fysikalisk kemi

3FK411 Fördjupningsprojekt i analytisk farmaceutisk kemi, 15 hp

3FK209 Fördjupningsprojekt i analytisk farmaceutisk kemi, 30 hp

3FC290 Fördjupningsprojekt i farmaceutisk fysikalisk kemi, 30 hp

3FK412 Fördjupningsprojekt i organisk farmaceutisk kemi, 15 hp

3FK282 Fördjupningsprojekt i molekylär avbildning inom biomedicin, 30 hp

3FK296 Fördjupningsprojekt i organisk farmaceutisk kemi, 30 hp

3FG002 Galenisk och fysikalisk farmaci I

3FK034 Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi, 9 hp

3FK162 Kemi för biomedicin, 15 hp, bara HT

3FK039 Kompletterande analytisk kemi för receptarier, 6,5 hp

3FF035 Kompletterande farmaceutisk vetenskap för receptarier, 11,5 hp

3FF103 Farmakologi II med läkemedelskemi 12,5 hp

3FK206 Läkemedelsanalys

3FK222 Läkemedelskemi 6 hp (Apotekarprogrammet)

3FK150 Läkemedelskemi 7,5 hp, bara VT

3FK219 Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign 7,5 hp, bara VT

3FK229 Läkemedelsutveckling 7,5 hp

3FK232 Magisterprojekt i läkemedelsutveckling 15 hp

3FK233 Magisterprojekt i läkemedelsutveckling 30 hp

3FK038 Masterprojekt i läkemedelsmodellering med inriktning mot datorbaserad läkemedelsdesign 45 hp

3FK037 Masterprojekt i läkemedelsmodellering med inriktning mot datorbaserad läkemedelsdesign 30 hp

3FF221 Masterprojekt i läkemedelsutveckling 30 hp

3FK285 Molecular Imaging - med fokus på PET ges endast HT

3FC003 Molekylär fysikalisk farmaci

3FK210 Analytisk separationsmetodik inom farmaci och biomedicin 15 hp

3AP004 PU 4: Apotekare, Forskning och kritisk granskning, 3hp

3AP007 PU 7: Apotekare- utvecklare av nya läkemedel

3AP002 PU2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation Termin 2

3AP002 PU2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation Termin 1

3FK111 Analytiska metoder för forensisk vetenskap 15 hp bara HT

3FK228 Tillämpad läkemedelsanalys, 7,5 hp ges HT per D/VT per A

3FK224 Tillämpad läkemedelskemi

Programfrågor och omregistrering

Du som har haft uppehåll från dina studier eller har andra frågor om ditt program, kontakta Farmaceutiska fakultetens studievägledning på farmstudievagledning@uadm.uu.se om det gäller apotekarprogrammet eller receptarieprogrammet.

Du som har moment kvar att komplettera på någon av våra kurser kan söka om omregistrering via en blankett på svenska eller engelska.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta våra kursadministratörer för hjälp med ärenden som rör institutionens kurser vid utbildningar för apotekare, receptarier, biomedicinare, civilingenjörer samt våra fristående kurser. Om du behöver kontakta oss så når du oss enklast på kursadmin@ilk.uu.se. Du kan även hitta mer information om kursadministrationen på vår hemsida.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin