Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Information om registrering och studiestart
Programstart och registrering

Institutionen ansvarar för inledande kurs på Apotekarprogrammet, Receptarieprogrammet och Masterprogrammet i Läkemedelsanvändning.
Vi ger också ett flertal fristående kurser.

För att behålla din plats på det program/den kurs du är antagen till måste du vara med på upprop alternativt registrera dig i Ladok när det är webbregistrering.
Via rubrikerna nedan finns information gällande registrering och studiestart.

För ID-kontroll vid obligatoriska moment accepteras följande handlingar: Körkort, pass eller nationellt ID-kort.

Nyantagna till Apotekarprogrammet vårterminen 2024

Registrering kommer att ske på universitetet Biomedicinsk centrum BMC 2024-01-15 kl. 09.00-09.30 lokal A3:2 för för att du ska behålla din plats på programmet. Det är viktigt att du tar med dig en giltig legitimation eller pass. OBS! Utebliven registrering innebär att du förlorar din plats på programmet.

Kursstartsinformation:
Programintroduktion och kurserna (dag 1) börjar den 15 januari kl.09.00-17.00. Du kommer att hitta mer information om programmet och kurserna i lär plattformen Studium. Du når programsidan via Studium. I första hand kan du titta på sidan ”Ny på programmet”

Apotekarprogrammet https://uppsala.instructure.com/courses/31001

Information till reserver:
Om det finns en ledig plats på programmet så kommer vi att erbjuda platsen till reservstudenter. Reserver kallas via telefon och e-post (OBS! det nummer och e-post du har registrerat på antagning.se). Reservantagningen pågår under perioden 8 - 17 januari. Kallade reserver får en deadline på sig att besvara platserbjudandet. Uteblivet svar innebär att erbjudandet går förlorat. Reservplacerad student förväntas därför bevaka e-post och telefon under den tid reservantagningen pågår. Kom ihåg att även bevaka skräpposten ifall e-postmeddelandet hamnar där.

Om du har frågor till oss skickar du e-post till farmstudievagledning@uadm.uu.se.

Nyantagna till Receptarieprogrammet vårterminen 2024

Registrering kommer att ske på universitetet Biomedicinsk centrum BMC 2024-01-15 kl. 09.30-10.00 lokal A3:2 för att du ska behålla din plats på programmet.Det är viktigt att du tar med dig en giltig legitimation eller pass. OBS! Utebliven registrering innebär att du förlorar din plats på programmet.

Kursstartsinformation
Programintroduktion och kursen (dag 1) börjar den 15 januari kl. 09.30-17.00. Du kommer att hitta mer information om programmet och kurserna i lär plattformen Studium. Du når programsidan via Studium. I första hand kan du titta på sidan ”Ny på programmet”

Receptarieprogrammet https://uppsala.instructure.com/courses/52298

Information till reserver:
Om det finns en ledig plats på programmet så kommer vi att erbjuda platsen till reservstudenter. Reserver kallas via telefon och e-post (OBS! det nummer och e-post du har registrerat på antagning.se). Reservantagningen pågår under perioden 8 - 17 januari. Kallade reserver får en deadline på sig att besvara platserbjudandet. Uteblivet svar innebär att erbjudandet går förlorat. Reservplacerad student förväntas därför bevaka e-post och telefon under den tid reservantagningen pågår. Kom ihåg att även bevaka skräpposten ifall e-postmeddelandet hamnar där.

Om du har frågor till oss skickar du e-post till farmstudievagledning@uadm.uu.se.

Nyantagna till Masterprogram i läkemedelsanvändning höstterminen 2023

Registrering

För att behålla din plats måste du själv registrera dig på programmets första kurs Läkemedelsanvändning 7,5 hp. Registrering görs i Ladok och är möjlig mellan 27 juli och 20 augusti. Observera att du måste ha ett aktivt studentkonto vid Uppsala universitet för att kunna registrera dig. Observera att utebliven registrering innebär att du förlorar din plats på programmet. Information om hur du registrerar dig finns på www.uu.se/student.

Om du är "Antagen med villkor" till masterprogrammet måste du senast den 20 augusti kontakta studievägledaren på pharmmaster@uu.se. Du som kan visa att du är behörig kommer sedan att få du hjälp med registreringen.

Du når programmets sida i Studium via Masterprogram i läkemedelsanvändning där finns bland annat modulen ”Ny på programmet”.

Kursstart

Programmet och kursen Läkemedelsanvändning 7,5 hp startar den 28 augusti på Biomedicinsk centrum BMC. Dagen inleds med introduktion klockan 8.15. Senast den 21 augusti kommer registrerade studenter att hitta information inför kursstarten via programsidan i Studium.

Information till reserver:

Om det finns en ledig plats kommer reserver att kallas via antagning.se och e-post, vid behov även via telefon. Vi använder oss av de uppgifter du har angett i antagning.se. Reservantagningen pågår under perioden 21 - 30 augusti. Kallade reserver får maximalt 24 timmar på sig att besvara platserbjudandet, tiden blir kortare ju närmare terminsstarten kallelsen skickas. Uteblivet svar innebär att erbjudandet går förlorat, reservplacerad student förväntas därför bevaka sin e-post och telefon under den tid reservantagningen pågår. Tänk även på att bevaka din skräppost ifall e-postmeddelandet hamnar där.

Reservantagna kommer att registreras manuellt i anslutning till kurs- och programstart.

Frågor om registrering och antagning skickar du till oss på pharmmaster@uu.se.

Till dig som är antagen till fristående kurser vårterminen 2024

På många av våra kurser kommer det att vara upprop, vilket innebär att man måste närvara på plats för att bli registrerad på kursen. För ytterligare information se kurstillfällets sida i Studium.
På de kurser som har webbregistrering, registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Vid webbregistrering öppnar registreringen vanligtvis en vecka före kursstart och stänger samma dag som kursen startar. I Ladok ser du vilka datum registreringen är öppen för respektive kurs. Observera att om du missar att registrera dig i tid kan din plats komma att erbjudas reservplacerad sökande.

Är du ny student måste du först aktivera ditt studentkonto.

Reserv

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Viktigt att du håller din e-postadress i Ladok uppdaterad, då det är till den som information skickas. Se till att kolla din e-post regelbundet, även din skräppost. Du behöver inte kontakta oss på institutionen.

Villkorligt antagen

Om du är villkorligt antagen kan du inte registrera dig. Du måste så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta kursadministrationen om du vill behålla din plats. Du måste uppvisa din behörighet senast vid kursstart för att kunna bli registrerad.

Efterantagning

Efterantagna studenter får meddelande via Antagning.se. Kontakta kursadministrationen om registreringsperioden är stängd och du vill bli registrerad.

Återbud

Om du inte vill läsa kursen ber vi dig lämna återbud via Antagning.se

Avbrott

Om du har registrerat dig men ångrat dig kan du registrera ett avbrott i Ladok. Om avbrott sker inom tre veckor efter kursstart har du möjlighet att söka kursen igen vid ett annat tillfälle.

Lärplattform och schema

Alla kurssidor med kursspecifik information, schema, kontaktinformation etc. kommer finnas i lärplattformen Studium. Du kan hitta ditt schema via dina tjänster eller www.schema.uu.se.

Kontakt med kursadministrationen

Du är välkommen att kontakta våra kursadministratörer för hjälp med ärenden som rör institutionens kurser. Du når oss enklast på kursadm@farmbio.uu.se. För mer information om kursadministrationens öppettider mm, se vår hemsida.

Du som har haft uppehåll från dina studier eller har andra frågor om ditt program, kontakta Farmaceutiska fakultetens studievägledning på farmstudievagledning@uadm.uu.se.

Förslag till olika projekt som kan ingå i ex-jobb (självständiga arbeten) finns att söka i en särskild databas. Databasen är gemensam för vetenskapsområdet medicin och farmaci och kan användas av studenter inom vetenskapsområdets alla utbildningsprogram. Även studenter inom andra utbildningsprogram har möjlighet att söka efter olika projektförslag i denna databas.

Hitta ditt ex-jobb här!

Du som har moment kvar att komplettera på någon av våra kurser kan söka om omregistrering via en blankett på svenska eller engelska.
Nedlagd kurs examineras 4 terminer efter att den lagts ned. OBS! viktigt att ansöka om omregistrering på nedlagda kurser innan terminsstart (14 januari 2024).

Vi hjälper dig med ärenden som rör institutionens kurser för apotekare, receptarier, master- och magisterstudenter, civilingenjörer eller på fristående kurser.

Vi har kurskansliet A3:2 öppet på måndagar kl.13.30-14.30 samt onsdagar kl.10.00-11.30.

Övrig tid så har vi tidsbokning via mejl och telefon. Vi finns tillgängliga måndag till fredag under kontorstid på kursadm@farmbio.uu.se.

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin