Apotekarprogrammet

300 hp

Som apotekare är du samhällets läkemedelsexpert och förberedd för en karriär med hela Europa som arbetsmarknad. Behovet av nya läkemedel är stort och din kunskap om läkemedel kommer alltid att behövas inom det privata näringslivet, myndigheter och inom sjukvården. Läkemedelsområdet är i ständig utveckling och på Apotekarprogrammet i Uppsala utvecklar du den kompetens som krävs för att göra världen lite friskare.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Läkemedelsområdet är i ständig utveckling. Läkemedelsbehandlingarna blir allt mer komplexa och skräddarsys allt oftare till den individuella patienten. Behovet av nya läkemedel i kampen mot antibiotikaresistens och svåra sjukdomar är stort. Kunskap om läkemedel kommer alltid att behövas. Apotekarprogrammet är en femårig utbildning där du studerar människokroppen och sjukdomar ur ett läkemedelsperspektiv. Du lär dig hur läkemedel utvecklas och används på ett optimalt sätt.

Under utbildningen får du

 • förståelse för läkemedlens verkan på människokroppen
 • lära dig att utveckla och kvalitetssäkra läkemedel från idé till färdig produkt till hur användning påverkar patienter
 • möjlighet att specialisera dig inom området med valbara kurser och fördjupningsprojekt.

Som färdig apotekare spelar du en viktig roll som samhällets läkemedelsexpert. Oavsett arbetsplats förväntas du kunna lösa läkemedelsrelaterade problem och att kommunicera på ett yrkeskunnigt sätt. På Apotekarprogrammet i Uppsala utvecklar du din professionella förmåga med tydligt fokus på olika karriärvägar; från forskning och rådgivning till teamarbete inom hälso- och sjukvård. Med två perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU: apotekspraktik) ökar du dessutom din förståelse för yrkesutövningen.

Utbildningen innehåller biologi, kemi, matematik och många andra ämnesområden. Den leder till mycket goda karriärmöjligheter.

Examen

Programmet leder till en apotekarexamen (Master of Science in Pharmacy). Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Du inleder det första året med en introduktionskurs kring läkemedel och apotekarens framtida yrkesroller och fortsätter sedan med grundläggande kurser inom kemi, matematik och cell- och infektionsbiologi; allt med läkemedelsinriktning.

Under år två får du ett helhetsperspektiv på läkemedlens verkan på människokroppen. Du läser om kroppens anatomi och organfunktion, hur läkemedel verkar och omsätts i kroppen samt statistisk metodik inom läkemedelsområdet.

År tre lär du dig om hur läkemedel utvecklas till färdig produkt och hur man säkerställer kvalitet. Du inhämtar även kunskap om hur läkemedel används på bästa sätt utifrån både patient- och samhällsperspektiv. År tre får du också din första erfarenhet av apoteksbranschen genom en verksamhetsförlagd utbildning (VFU: apotekspraktik) med fokus på egenvård och kommunikation.

År fyra fördjupar du dina kunskaper kring utveckling av ett läkemedel från idé till produkt. En hel termins valbara kurser, på campus eller utomlands, ger dig ytterligare möjlighet att fördjupa dig inom områden som känns viktiga för dig och din framtid.

Programmets sista år ägnar du åt fortsatt fördjupning genom ett självständigt projekt samt en andra VFU-period på apotek med fokus på receptbelagda läkemedel och läkemedelsrådgivning.

Du får under programmet en serie terminsövergripande kurser i professionell utveckling. Här tar du del av verklighetsbaserade frågeställningar och uppgifter samt utvecklar din muntliga och skriftliga kommunikationsförmåga som relaterar till yrket.

Kurser inom programmet

År 1

 • Grundläggande farmaceutisk vetenskap, 2,5 hp
 • Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert, 1 hp
 • Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning, 14,5 hp
 • Farmaceutisk cellbiologi, 11 hp
 • Infektionsbiologi, 9 hp
 • Biofysikalisk kemi med matematik, 9 hp
 • Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi, 9 hp
 • Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation, 4 hp

År 2

 • Integrativ molekylärbiologi, fysiologi och farmakologi, 8,5 hp
 • Fysiologi, 7,5 hp
 • Farmakologi, 11 hp
 • Professionell utveckling 3: Apotekare - utredare av läkemedelseffekter, 3 hp
 • Läkemedelskemi, 6 hp
 • Toxikologi, säkerhetsvärdering och farmakovigilans, 7 hp
 • Farmakokinetik och farmakodynamik, 9 hp
 • Statistik och prediktion inom läkemedelsområdet, 5 hp
 • Professionell utveckling 4: Apotekare - forskning och kritisk granskning, 3 hp

År 3

 • Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi, 8 hp
 • Farmaceutisk fysikalisk kemi, 6,5 hp
 • Galenisk farmaci I, 7 hp
 • Läkemedel - kvalitetssäkring och regulatoriska krav, 5,5 hp
 • Professionell utveckling 5: Apotekare - kvalitetssäkrare inom läkemedelsområdet, 3 hp
 • Tillämpad apoteksfarmaci I (verksamhetsförlagd utbildning), 15 hp
 • Farmakoterapi, 6 hp
 • Farmakognosi, 6 hp
 • Professionell utveckling 6: Apotekare - läkemedelsrådgivare till patient och samhälle, 3 hp

År 4

 • Farmaceutisk bioteknik med immunologi, 5,5 hp
 • Tillämpad läkemedelskemi, 6 hp
 • Läkemedelsanalys, 9,5 hp
 • Galenisk farmaci II, 7 hp
 • Professionell utveckling 7: Apotekare - utvecklare av nya läkemedel, 2 hp
 • Valbara kurser, 30 hp

År 5

 • Fördjupningsprojekt, 30 hp
 • Fördjupad läkemedelsanvändning, 5 hp
 • Tillämpad apoteksfarmaci II med författningar (verksamhetsförlagd utbildning), 24 hp
 • Professionell utveckling 8: Apotekare - läkemedelsexpert i professionell samverkan, 1 hp

Studera utomlands

Du har goda möjligheter att studera utomlands, både i Europa och i övriga världen. Vanligtvis sker utbyten med universitet som ger kurser på engelska, men du som talar fler språk har ett större utbud. Som apotekarstudent passar det att åka på utbyte under termin åtta och nio då du har möjlighet att välja kurser och fördjupningsprojekt som intresserar dig. Populära studieländer är Australien, Nederländerna, Storbritannien och USA.

Apotekarprogrammet förutsätter studier på heltid. Föreläsningar varvas med andra typer av undervisningsmoment som seminarier, laborationer och gruppövningar. Du läser normalt tre till fyra ämneskurser samt en kurs i professionell utveckling per termin och delvis parallellt.

Många lärare på den farmaceutiska fakulteten vid Uppsala Universitet - den enda i Sverige - forskar inom det område de undervisar i vilket gör att du är nära aktuell forskning och kunskap inom läkemedelsområdet. Du har även möjlighet att själv välja kurser under termin åtta och nio inklusive en termins fördjupningsprojekt.

Examinationen sker bland annat genom tentamina, muntliga och skriftliga redovisningar och laborationer. Huvuddelen av kurslitteraturen är engelskspråkig och viss undervisning kan genomföras på engelska.

Som läkemedelsexpert och apotekare har du många olika karriärmöjligheter. Om du väljer att arbeta inom apoteksområdet kan du ha övergripande ansvar för läkemedelshantering och kvalitetssäkring, eller arbeta som chef. Du kan även arbeta med att säkerställa att patienten får rätt läkemedel, med fördjupad läkemedelsrådgivning samt vidareutbildning av personal.

Inom sektorn för vård och omsorg kan du som apotekare arbeta med läkemedelsgenomgångar för patienter eller på vårdavdelning tillsammans med övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

På myndigheter som Läkemedelsverket arbetar många apotekare med godkännande av nya läkemedel och nya apotek, med läkemedelsinformation och biverkningar av läkemedel.

Inom läkemedelsindustrin kan du ansvara för tillverkning, arbeta med tester och registrering av nya läkemedel eller arbeta med marknadsföring och försäljning. Inriktar du dig på forskning kan du jobba inom både universitetsvärlden och läkemedelsindustrin. Apotekarprogrammet ger en god inblick i vetenskaplig arbetsmetodik, vilket är av speciellt värde i utvecklings- och forskningsarbete inom läkemedelsområdet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin