Är programmet rätt för dig?

Valeria, student.

Möt en student på programmet

Namn:Valeria Asmar
Från:
Örebro

 Jag lockades till den breda arbetsmarknaden och möjligheten att arbeta internationellt!

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag insåg tidigt att läkemedel räddar liv och att behovet av farmaceutisk kompetents i samhället är oerhört viktig, så apotekarprogrammet har alltid varit ett självklart val för mig! Jag kom i kontakt med farmacivärlden och fick stort intresse för läkemedel redan i ung ålder då en släkting är apotekare. Jag lockades dessutom till den breda arbetsmarknaden och möjligheten att arbeta internationellt. Innehållet i utbildningen täcker allt från idé till färdigt läkemedel, vilket överensstämde med mina intresseområden.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att det är ett brett forskningsuniversitet så utbildningarna håller hög kvalitet och har en stark koppling till aktuell forskning! Utöver det är det unika studentlivet bland det bästa med Uppsala universitet!

Vad är mest utmanande?
– Det mest utmanande för min del har varit att tentaplugga inför omfattande tentor i tunga/tuffa kurser. Dock har jag lärt mig att tackla det genom att lägga upp en bra planering och använda kursmålen och betygskriterierna som ett stöd för min inlärning, vilket även gör det lättare för mig att sätta i gång med tentaplugget.

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet betyder mycket mer än bara studier! Uppsala har stort utbud av kårer och nationer som gör studentlivet unikt och ger möjlighet att skaffa nya kontakter och vänner för livet! Kårerna och nationerna erbjuder dessutom olika uppdrag om man som student skulle vilja engagera sig. Farmacevtiska studentkåren, Farmis, anordnar olika evenemang som är ett perfekt tillfälle till att lära känna nya studenter och knyta kontakter inför framtiden!

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Apotekare är samhällets läkemedelsexperter och kan arbeta inom hela läkemedelskedjan. Mitt mål med utbildningen är att, oavsett arbetsplats, alltid kunna tillämpa kunskapen som lärts ut under utbildningen för att kunna bidra med något betydelsefullt och göra världen friskare i kampen mot dagens och morgondagens sjukdomar!

Två snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Botaniska trädgården är en favoritplats som jag rekommenderar till alla naturälskare eller om man bara vill ta en härlig promenad.

Var finns den bästa studieplatsen?
– Läsesalen Tryckeriet på Ekonomikum.

Våren 2023.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin