Hälsa, vård och läkemedel

I utbildningarna inom medicin, hälsa, vård och farmaci får både tanken och känslan plats. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men också kunna se och möta människan bakom symptomen. Här förbereder du dig för att läka och lindra inom sjukvård, men också för att arbeta med läkemedel och friskvård, psykisk hälsa och ohälsa samt forskningsverksamhet.

Program

Apotekarprogrammet Barnmorskeprogrammet Biomedicinprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik Dietistprogrammet Fysioterapeutprogrammet Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Kandidatprogram i kemi Kostvetarprogram Logopedprogrammet Läkarprogrammet Magisterprogram i klinisk farmaci Masterprogram i analytisk kemi – EACH Masterprogram i biologiska läkemedel Masterprogram i biomedicin Masterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap Masterprogram i folkhälsa Masterprogram i forensisk vetenskap Masterprogram i global hälsa Masterprogram i infektionsbiologi Masterprogram i innovativ medicin Masterprogram i kemi – Analytisk kemi Masterprogram i kemi – Bio- och nanomaterial Masterprogram i kemi – Biokemi Masterprogram i kemi – Fysikalisk kemi Masterprogram i kemi – Kemi för förnybar energi Masterprogram i kemi – Kemisk biologi Masterprogram i kemi – Organisk kemi Masterprogram i kemi – Teoretisk kemi och beräkningskemi Masterprogram i läkemedelsanvändning Masterprogram i läkemedelsmodellering Masterprogram i läkemedelsutveckling Masterprogram i medicinsk forskning Masterprogram i medicinsk nuklidteknik Masterprogram i molekylär medicin Masterprogram i precisionsmedicin Receptarieprogrammet Röntgensjuksköterskeprogrammet Samhällsvetarprogram Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammet – Akutsjukvård Specialistsjuksköterskeprogrammet – Ambulanssjukvård Specialistsjuksköterskeprogrammet – Anestesisjukvård Specialistsjuksköterskeprogrammet – Diabetesvård Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska Specialistsjuksköterskeprogrammet – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Specialistsjuksköterskeprogrammet – Intensivvård Specialistsjuksköterskeprogrammet – Kirurgisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet – Onkologisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet – Operationssjukvård Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på kandidatprogram i biologi, kemi eller geovetenskap Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ämneslärarprogrammet, matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Kemi Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Naturkunskap
Pipett och fyllda provrör i ett labb

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin