Hälsa, vård och läkemedel

I utbildningarna inom medicin, hälsa, vård och farmaci får både tanken och känslan plats. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men också kunna se och möta människan bakom symptomen. Här förbereder du dig för att läka och lindra inom sjukvård, men också för att arbeta med läkemedel och friskvård, psykisk hälsa och ohälsa samt forskningsverksamhet.

Program

Apotekarprogrammet Arbetsterapeutprogrammet Barnmorskeprogrammet Biomedicinprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Dietistprogrammet Fysioterapeutprogrammet Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen Kostvetarprogram Logopedprogrammet Läkarprogrammet Magisterprogram i klinisk farmaci Masterprogram i biologiska läkemedel Masterprogram i biomedicin Masterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap Masterprogram i folkhälsa Masterprogram i global hälsa Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet Masterprogram i infektionsbiologi Masterprogram i innovativ medicin Masterprogram i läkemedelsanvändning Masterprogram i läkemedelsmodellering Masterprogram i läkemedelsutveckling Masterprogram i medicinsk forskning Masterprogram i medicinsk nuklidteknik Masterprogram i molekylär medicin Masterprogram i precisionsmedicin Receptarieprogrammet Röntgensjuksköterskeprogrammet Samhällsvetarprogram Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprogrammet – Akutsjukvård Specialistsjuksköterskeprogrammet – Ambulanssjukvård Specialistsjuksköterskeprogrammet – Anestesisjukvård Specialistsjuksköterskeprogrammet – Diabetesvård Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska Specialistsjuksköterskeprogrammet – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Specialistsjuksköterskeprogrammet – Intensivvård Specialistsjuksköterskeprogrammet – Kirurgisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet – Onkologisk vård Specialistsjuksköterskeprogrammet – Operationssjukvård
Pipett och fyllda provrör i ett labb

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin