Medicinsk nuklidteknik

Medicinsk nuklidteknik omfattar utveckling och användning av radioaktiva nuklider inom medicin. Ämnet inbegriper preklinisk forskning och utveckling av målsökningsmolekyler, märkningskemi, detektion och analys av radioaktiva nuklider samt tillverkning och användning av radionuklidmärkta molekyler inom medicin.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin