Strålskydd och medicinska effekter av strålning

6 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3DR401

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskap om joniserande strålningseffekter på molekylär-, cellulär- och vävnadsnivå. Detta ökar din förståelse kring risker med strålning, strålskyddsfrågor, medicinsk strålbehandling och nukleärmedicinska tillämpningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin