Nuklidproduktion och radiokemi

9 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3DR402

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I denna kurs fokuserar du på viktiga moment vid framställning och användning av radionuklider inom diagnostik och terapi. Kursen behandlar produktion och separation av radionuklider samt radioaktiv inmärkning av biomedicinskt intressanta molekyler för diagnostisk användning i patienter, PET, SPECT, laboratorieverksamhet i odlade celler och i försöksdjursverksamhet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin