Detektorteknik och dosimetri

12 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3DR403

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig kunskap om strålningsdetektorer och dosimetri vid experimentella och kliniska tillämpningar. Du lär dig om tekniker för att mäta och simulera effekter av joniserande strålning vid medicinsk användning (diagnostik och behandling) och preklinisk forskning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin