Specialistsjuksköterskeprogrammet – Intensivvård

60 hp

Som specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård ger du omvårdnad till de svårast sjuka och kommunicerar med patienterna och deras närstående. Den smala gränsen mellan liv och död tvingar dig ofta till snabba beslut, vilket kräver förmåga att behålla lugnet i kritiska situationer. Forskare och specialister samarbetar för att ge dig den senaste kunskapen och all den kompetens du behöver för att självständigt möta de utmaningar en intensivvårdssjuksköterska ställs inför.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning intensivvård ger dig fördjupad kunskap i att utföra komplex omvårdnad till kritiskt sjuka patienter. Det är ett utmanande och ansvarsfullt arbete som kräver förmåga att hantera tekniskt avancerad utrustning, medicinering parallellt med omvårdnad av patienter från vårdens alla specialiteter. Vid Uppsala universitet bygger du en bred kompetens med möjlighet att utföra verksamhetsförlagd utbildning vid Akademiska sjukhusets alla olika intensivvårdsavdelningar.

Som specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård

  • ansvarar du för en helhetlig, avancerad omvårdnad av kritiskt sjuka patienter
  • startar du snabbt rätt behandling om patientens tillstånd plötsligt förändras
  • ansvarar du för kommunikation med patienten och närstående
  • initierar och medverkar du i forsknings- och utvecklingsarbeten inom intensivvård.

Specialistkompetens

Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten

Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) med inriktning mot intensivvård samt en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Specialiseringen mot intensivvård omfattar sammanlagt 60 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot intensivvård.

Kurser inom programmet

  • Omvårdnad, anatomi, fysiologi och farmakologi, 6 hp
  • Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  • Omvårdnad inom intensivvård 1, 16,5 hp
  • Omvårdnad inom intensivvård 2, 15 hp
  • Examensarbete med inriktning mot intensivvård, 15 hp

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. Kontakta din studievägledare för mer information om utlandsstudier.

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik. Målet är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning.

Som specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård är du en mycket eftertraktad tillgång vid akutsjukhusens intensivvårdskliniker. Du kan också ta anställning på ambulanshelikoptrar eller vid kommunala verksamheter där intensivvård ges. Uppsala universitet ger dig även goda möjligheter till fortsatt kompetensutveckling och en akademisk karriär inom forskning och undervisning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin