Specialistsjuksköterskeprogrammet – Intensivvård

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SINT

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SINT
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 7 mars 2017
Diarienummer
Medfarm 2017/124

Termin 1

Termin 2

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin