Språk, kommunikation och media

Samhället blir allt mer internationellt och nya världsomspännande kommunikationssätt uppstår hela tiden. Det gör kunskaper inom kommunikation och media mer och mer värdefulla. Utvecklingen i samhället ställer också krav på språkkunskaper. Vid Uppsala universitet hittar du det bredaste utbudet av språkutbildningar.

Program

Humanioraprogrammet Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik Kandidatprogram i speldesign Kandidatprogram i speldesign och grafik Kandidatprogram i speldesign och programmering Kandidatprogram i speldesign och projektledning Magisterprogram i speldesign Magisterprogram i transformativ speldesign Masterprogram i ABM – Arkivvetenskap Masterprogram i ABM – Biblioteks- och informationsvetenskap Masterprogram i ABM – Musei- och kulturarvsvetenskap Masterprogram i digital humaniora Masterprogram i egyptologi Masterprogram i engelska – Amerikansk litteratur och kultur Masterprogram i engelska – Engelsk litteratur Masterprogram i engelska – Engelsk språkvetenskap Masterprogram i management, kommunikation och IT Masterprogram i retorik Masterprogram i ryska språket i internationella relationer Masterprogram i samhällsvetenskap – Digitala medier och samhälle Masterprogram i speldesign Masterprogram i språk – Finsk-ugriska språk Masterprogram i språk – Grekiska och bysantinologi Masterprogram i språk – Kinesiska Masterprogram i språk – Lingvistik Masterprogram i språk – Romanska språk Masterprogram i språk – Slaviska språk Masterprogram i språk – Turkiska språk Masterprogram i språk – Tyska Masterprogram i språkteknologi Masterprogram i svenska – Flerspråkighet och svenska som andraspråk Masterprogram i svenska – Svenska och andra nordiska språk Masterprogram i turkiska studier Retorikprogrammet Samhällsvetarprogram Språkvetarprogrammet Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Engelska Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Franska Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Spanska Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Svenska Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Svenska som andraspråk Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Tyska

Nationella minoritetsspråk

Visste du att du kan studera några av Sveriges minoritetsspråk vid Uppsala universitet? Här ges kurser i finska och samiska.

De nationella minoritetsspråken vid Uppsala universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin