Iranska språk

Iranska språk är en gren av vår egen språkfamilj, den indoeuropeiska, och talas för närvarande förutom i Iran även i Afghanistan, Tadzjikistan, Pakistan samt flera andra länder i Centralasien och Främre Orienten. Det största moderna iranska språket är persiska (nypersiska) som är officiellt språk i Iran och numera också ett av Sveriges viktigaste invandrarspråk.

Grundutbildningen syftar framför allt till att ge goda kunskaper i persiska genom studier av grammatik och moderna och klassiska texter. Tal- och skrivövningar ingår också. I kortare kurser presenteras iransk språkhistoria och de viktigaste medel- och fornspråken: medelpersiska (pahlavi), fornpersiska och avestiska. Till de nutida iranska språken hör också kurdiska, pashto, balochiska, gilaki och mazandarani. Några av dessa kan studeras som tillval; kurdiska även som självständigt ämne.

Till språkstudierna hör också kurser i iransk kultur, religion och historia. Där presenteras den iranska kulturkretsens 2500-åriga historia i ett perspektiv som integrerar den språkliga, politiska, religiösa och litterära utvecklingen. Den persiska litteraturen är mycket rik. Särskilt inom poesin återfinns många av världslitteraturens mästerverk. Läsning av persisk prosa och poesi, modern och klassisk, ingår i utbildningen på alla nivåer.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin