Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5AA018

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig en teoretisk och metodisk förberedelse för examensarbete med filologisk inriktning i någon av regionerna Mellanöstern, Central-, Öst- och Sydasien med tillämpning av relevant teori på litteratur och medier.

Kursen ingår även som delkurs i Arabiska D, Arameiska/syriska D, Hebreiska D, Hindi D, Iranska språk D och Turkiska språk D och kan inte läsas tillsammans med dessa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin