Anmälan och registrering

Här finns information om anmälan och registrering till kurser vid institutionen för lingvistik och filologi.

Anmälan

Du måste vara anmäld och registrerad på en kurs för att kunna läsa den. Till de allra flesta av våra kurser (med undantag för vissa programkurser) anmäler du dig på antagning.se.

Anmäl dig på antagning.se. Det gäller även sen anmälan.

De första antagningsbeskeden skickas ut 11 juli. Tacka ja senast 19 juli för att behålla din plats. Antagningsbesked 2 kommer sedan 25 juli.

Gå in på uu.se/student och aktivera ditt studentkonto vid Uppsala universitet.

Du kan registrera dig i Ladok från 26 juli.

För kurser som har registrering via upprop gäller att du måste närvara vid första lektionen.

Registrering i Ladok eller via upprop?

Observera att inte alla våra kurser har registrering i Ladok.

 • Om kursen börjar vid terminsstart och har registrering i Ladok måste du registrera dig senast 31 augusti för att inte riskera att förlora din plats.
 • Om kursen har registrering vid första lektionen (upprop) måste du närvara då, alternativt kontakta kursansvarig lärare före kursstart för att inte riskera att förlora din plats.

Kurser med uppropsregistrering hösten 2024

Följande kurser har registrering efter upprop vid första lektionen. Du kan alltså inte registrera dig i Ladok på dessa, utan måste närvara vid första lektionen eller kontakta kursansvarig lärare för registrering.

Du kan hitta kursansvarig lärare på kurssidan i Studium (tillgänglig för antagna studenter upp till två veckor efter kursstart).

Listan uppdateras fram till terminsstart.

 • Aktuella forskningsfrågor inom digital filologi (MPLT2)
 • Aktuella forskningsområden inom grekisk filologi
 • Aktuella forskningsområden inom turkisk filologi
 • Avancerad programmering för språkteknologer (MPLT1)
 • Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete
 • Kazakiska
 • Kinesisk litteraturhistoria
 • Kinesisk litteraturhistoria (avancerad nivå)
 • Kinesiska D2 med självständigt arbete
 • Kinesiska D3, praktiktermin
 • Maskinöversättning (MPLT2)
 • Matematik för språkteknologer (MPLT 1)
 • Programmering för språkteknologer I (MPLT 1)
 • Språkets grunder (MPLT2)
 • Språkteknologi (MPLT1)
 • Språkteknologi: forskning och utveckling (MPLT2)

Masterprogram i språkteknologi

För att bli registrerad på kurserna på första året (MPLT1) måste du kontakta programsamordnaren Eva Pettersson.

För att bli registrerad på kurserna på andra året (MPLT2) måste du gå på första lektionen.

Villkorligt antagen

Om du är antagen med villkor kan du inte registrera dig. Du måste kontakta institutionen och visa att du uppfyller behörigheten innan du kan bli registrerad.

Om du inte uppfyller behörigheten vid kursstart kan du förlora din plats. Om du väntar på behörighetsgivande resultat (till exempel från en omtenta) kan vi ta hänsyn till det, men vi kan fortfarande inte registrera dig förrän du uppfyller behörigheten.

Reserv?

Om du är placerad som reserv kan du inte registrera dig, varken i Ladok eller på lektion. Du måste först vänta på ett mejl från oss som berättar att du har blivit antagen och hur du ska göra för att bli registrerad.

Vi kontaktar dig via den epostadress du har inlagd på antagning.se. Se till adressen är uppdaterad.

Observera att det inte är alla reserver som kommer in. Vi antar reserver i turordning tills kursen är full och det är för sent att påbörja den.

Omregistrering

Om du en gång har varit registrerad på en kurs (och inte gjort tidigt avbrott inom tre veckor efter kursstart) kan du inte bli antagen till samma kurs igen. Du kan bara bli omregistrerad i mån av plats. Det betyder att vi, om kursen riskerar att bli full, måste erbjuda registrering till alla nyantagna studenter, inklusive reserver, innan vi kan omregistrera dig.

Vår policy är att, om det är möjligt, erbjuda en (1) chans omregistrering. Ytterligare omregistreringar gör vi normalt bara om en student har särskilda skäl.

Har du frågor?

Mejla kursadministrationen på info@lingfil.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin