Tillvalsspråk: Balochiska 1

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5BA601

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Kursen ger grundläggande färdigheter i balochiskt uttal, ortografi, grammatik och syntax. Kursen består dessutom av översättning av enklare text.

Distanskursens upplägg: Kursen är IT-baserad och ges i universitets kursportal Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin