Persiska C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5JR315

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande färdigheter i klassisk nypersisk grammatik och verslära, och förmåga att förklara den persiska grammatiken ur ett diakroniskt perspektiv. Kursen ger ytterligare fördjupning i modern nypersiska samt breddade kunskaper i de viktigaste grammatiska särdragen i moderna persiska sakprosa- och massmedietexter. Den ger också en introduktion till de iranska språken.

Några delkurser ges på distans. De är nätbaserade och ges i universitets lärplattform Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med internetanslutning, samt webbkamera och headset krävs för att följa delkurserna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin