Persiska C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5JR315

Det finns en senare version av litteraturlistan.

dk 1 Moderna persiska litterära texter samt språkfärdighet

dk 2 Klassiska persiska texter och grammatik

dk3 Persisk litteratur

Se litteraturlistan för den fristående kursen 5PE230 Persisk litteratur.

dk 4 Språkvetenskaplig teori och metod

Se litteraturlistan för den fristående kursen 5AA014Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin