Persiska C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5JR315

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Moderna persiska litterära texter samt språkfärdighet

  • Text- och grammatikkompendier, Institutionen för lingvistik och filologiObligatorisk

Språkvetenskaplig teori och metod

Se litteraturlistan för den fristående kursen 5AA014Språkvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk

Klassiska persiska texter och grammatik

  • Textkompendium, Institutionen för lingvistik och filologi

Persisk litteratur

  • Utas, Bo, Essäer och översättningar, Institutionen för lingvistik och filologi, 2011
  • Kurskompendium, Institutionen för lingvistik och filologi

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin