Persiska C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5JR315

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1 och 2

Delkurs 3 och 4 (valbara kurser)

Avseende delkurs 3 och 4, se följande kursplaner:

- Dari och tadzjikiska (5JR650)

- Medelpersiska (5JR640)

- Persisk sakprosa (5PE240)

- Språk och litteratur i Mellanöstern, Central- och Sydasien (5AA530)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin