Persiska C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5JR315

Det finns en senare version av litteraturlistan.

dk1 Klassiska persiska texter och grammatik

dk2 Moderna persiska texter samt språkfärdighet

Dari och tadzjikiska (valbar kurs)

Språk och litteratur i Mellanöstern, Nordafrika, Iran, Turkiet, Central- och Sydasien (valbar kurs)

Huvudgruppen saknar information.

Medelpersiska (valbar kurs)

Nyberg, H.S., Inledning till de Iranska språken.

Lorenz, M., Om preteritum i de moderna iranska språken.

Ytterligare material tillkommer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin