Kurdisk litteratur

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KD031

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursens upplägg består av föreläsningar och litteraturseminarier där kurdisk litteratur (läst i engelsk eller svensk översättning) diskuteras. Kurdiskan, som tillhör den iranska språkfamiljen inom de indoeuropeiska språken, talas idag av cirka 20-25 miljoner människor i Turkiet, Irak, Iran, Syrien och före detta Sovjetrepublikerna Armenien och Azerbajdzjan. Språket kan delas in i två huvuddialekter, sorani (sydkurdiska) och kurmanji (nordkurdiska). Den kurdiska litteraturen började utvecklas under 1500-talet i delvis självständiga kurdiska emirat under osmansk eller iransk överhöghet.

Kursen ingår även som delkurs i Kurdiska B och kan inte läsas tillsammans med denna.

Distanskursens upplägg: Kursen är IT-baserad och ges i universitets kursportal Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin